3η χρονιά λειτουργίας της πλατφόρμας φιλοξενίας πληγέντων από φυσικές καταστροφές

Εκτίμηση των καμένων εκτάσεων στη Δαδιά

Πυρκαγιές: οι επιπτώσεις του καπνού στην υγεία