Εκτίμηση των καμένων εκτάσεων στη Δαδιά

Πυρκαγιές: οι επιπτώσεις του καπνού στην υγεία

Πρώτες βοήθειες εν μέσω μετώπου πυρκαγιάς