1 διπλό στρώμα

Διαστάσεις 1.40 x 2.00. Σε πολύ καλή κατάσταση